Συνεργαζόμενα συστήματα

Προκειμένου να παρέχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μέσω του Hotelist PM, εργαζόμαστε συνεχώς έτσι ώστε να μεγαλώνουμε τις διαθέσιμες συνδέσεις με συνεργάτες σε διάφορους τομείς, δίνοντας στους ξενοδόχους περισσότερα εργαλεία καθώς και τη δυνατότητα νε επιλέξουν τους πάροχους που θέλουν να διασυνδέσουν στο σύστημά τους.

Booking Engines

  • WuBook
  • BookOnlineNow
  • Bookwize

Channel Managers

  • WooDoo (wubook)
  • HotelAvailabilities
  • YieldPlanet
  • Bookwize

Point-of-sales (POS)

  • POSit-app

Συνεργάτες σε άλλους τομείς

  • Botengine / Chatbot

Εγγραφή

Δοκιμάστε το δωρεάν

ενεργοποιήστε τώρα χωρίς χρέωση τη δοκιμαστική έκδοση της εφαρμογής για 14 ημέρες.